...

Publications - Books

Book (11)
[11]
DE SANCTIS, J.B., M. GIERA a D. RADZIOCH. Lipid Mediators Implication in Inflammation and Chronic Inflammatory Diseases. 1. vyd. Lausanne: Frontiers Media SA, 2021. 120 s. ISBN: 978-2-88966-989-9.
[10]
NAVRATIL, L., J. ROSINA, R. BAJGAR, I. DYLEVSKY, J. HANUS, J. JAKUS, V. JAKUSOVA, P. KOLAŘ, H. KOLAŘOVA, J. KUBES, J. LESTAK, M. MALAY, V. MASIN, F. PODZIMEK, J. SABO, R. SALZMAN, I. STAREK, J. VACHUTKA a K. VOLENEC. Medicínská biofyzika. 2., zcela přepracované a doplněné vyd. . 2. vyd.. Praha: Grada Publishing, 2019. 432 s. ISBN: 978-80-271-0209-9.
[9]
BOUCHALOVA, K., M. HAJDUCH, J. BOUCHAL, A. HLOBILKOVA, M. HOUDOVA MEGOVA , M. HUDCOVA, V. KOUDELAKOVA, J. MEDALOVA, J. SROVNAL a R. TROJANEC. Prediktivní a prognostická onkologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. 122 s. ISBN: 978-80-244-3188-8.
[8]
NOVA, A. a P. PAVEK. Základy ADME a toxického hodnocení léčiv v preklinickém vývoji. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 64 s. ISBN: 978-80-244-4539-7.
[7]
BACIK, P., J. ZLAMAL, J. VOMACKA, Z. MIKSOVA, M. SAMAJ, I. JEDLICKOVA, K. LANGOVA, J. ZAPLETALOVA a J. BELLOVA. Základy managementu pro posluchače zdravotnických oborů. 1. vyd. Prostějov: Computer Media s. r. o. , 2014. 108 s. ISBN: 978-80-7402-157-2.
[6]
ROSINA, J., H. KOLAŘOVA, J. VRANOVA a J. STANEK. Biofyzika. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 224 s. ISBN: 978-80-247-4237-3.
[5]
HAJDUCH, M., J. DRABEK a R. TROJANEC. Biologická léčiva: Teoretické základy a klinická praxe. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 219 s. ISBN: 978-80-247-3727-0.
[4]
DRABEK, J., J. BERKOVCOVA, P. DŽUBAK, M. HAJDUCH, M. KHOYLOU, V. KOUDELAKOVA, J. SROVNAL, M. STAŇKOVA a R. TROJANEC. Detekce nádorových biomarkerů v molekulárně biologické laboratoři. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 144 s. ISBN: 978-80-244-3002-7.
[3]
ANZENBACHER, P. a U.M. ZANGER. Metabolism of drugs and other xenobiotics. 1.vyd. Weinheim, Germany: Wiley-VCH Verlag GmbH, 2012. 753 s. ISBN: 978-3-527-32903-8.
[2]
DRABEK, J. Interpretace DNA profilu pri urcovani otcovstvi a pribuznosti. 1. vyd. Brno: Tribun EU, s.r.o., 2011. 95 s. ISBN: 978-80-263-0066-3.
[1]
DOLEŽAL, D. Práce s laboratorními zvířaty. Laboratorní myš, potkan a králík. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 120 s. ISBN: 978-80-244-2947-2.