...

Publications - Other Reviewed Journals

[11]
FRIEDECKÝ, D. a K. LEMR. Hmotnostní spektrometrie - zdroj analytických informací. Klinická biochemie a metabolismus. 2012, 20(4), 210-215. ISSN 1210-7921.
[10]
FRIEDECKÝ, D. a K. LEMR. Úvod do hmotnostní spektrometrie. Klinická biochemie a metabolismus. 2012, 20(3), 154-159. ISSN 1210-7921.
[9]
ANZENBACHER, P. a J. NEKVINDOVA. Perzonalizovaná medicína - současná praxe a přísliby do budoucna. Klinická farmakologie a farmacie. 2012, 26(3), 123-125. ISSN 1212-7973.
[8]
FRANKOVÁ, J. a J. ULRICHOVÁ. Porovnání vlivu Traumacel Biodress, vlhké terapie a klasické terapie na produkci matrixových metaloproteináz a TNF-α (pilotní studie). Hojení ran. 2011, 1(-), 6-9. ISSN 1802-6400.
[7]
DUBSKA, L., M. VYSKOCILOVA, R. NENUTIL, D. VALIK, D. KNOFLICKOVA, P. FABIAN, I. KOCAKOVA, R. DEMLOVA, M. BERANEK, M. DRASTIKOVA, H. VOSMIKOVA, A. BODAY, K.. HORKA, J. SIMOVA, J. DRÁBEK, J. EHRMANN, M. HAJDÚCH, M. MATEJCKOVA, R. SIMA, D. TVRDIK, C. POVYSIL a A. RYSKA. Vyšetření mutačního statutu genu KRAS jako součást algoritmu léčby metastatického kolorektálního karcinomu. Časopis lékařů českých. 2011, 150(6), 321-326. ISSN 0008-7335.
[6]
PETŘKOVÁ, J. Chemokin MCP-1 a ateroskleróza. Cor et Vasa. 2011, 53(6-7), 365-368. ISSN 0010-8650.
[5]
ARAKELYAN, A., R. ZAKHARYAN, A. KHOYETSYAN, D. POGHOSYAN, R. AROUTIOUNIAN, F. MRÁZEK, M. PETŘEK a A. BOYAJYAN. Functional characterization of the complement receptor type 1 and its circulating ligands in patients with schizophrenia. BMC Clinical Pathology. 2011, 11((article10)), 1-7. ISSN 1472-6890.
[4]
ÜBERALL, I., K. KŘÍŽOVÁ a J. STEIGEROVÁ. Cetuximab enhances the anti-proliferative effect of trastuzumab in ERBB2 over-expressing breast cancer cells--preliminary study. Klinická onkologie. 2011, 24(5), 356-360. ISSN 0862-495X.
[3]
KUDELA, M., R. PILKA, M. LUBUSKY, P. HEJTMANEK, P. DŽUBÁK a S. BRYCHTOVÁ. Prognostický význam vybraných molekulárně-genetických imunohistochemických markerů a DNA ploidity u karcinomu endometria. Česká gynekologie. 2011, 76(3), 194-199. ISSN 1210-7832.
[2]
DRÁBEK, J. a R. BRDICKA. Principy pro zachazeni s lidskym genetickym materialem a genotypizacni informaci. Časopis lékařů českých. 2010, 151(11), 507-513. ISSN 0008-7335.
[1]
HRABALEK, L., O. KALITA, H. ŠTUDENTOVÁ, J. JANKOVA, J. EHRMANN, R. TROJANEC a M. HAJDÚCH. Intramedullary spinal cord and cauda equina metastasis of breast carcinoma: case report. Biomedical Papers of the Medical Faculty of the University Palacký, Olomouc, Czech Republic. 2010, 154, 1-3. ISSN 1213-8118.

Pages