...

Publications - Other Reviewed Journals

[61]
KALITA, O., M. ZLEVOROVA, M. HOUDOVÁ MEGOVÁ , M. VAVERKA, R. TROJANEC a L. TUČKOVÁ. Pacientka s primárním intraventrikulárním gliosarkomem s dlouhodobým přežíváním - kazuistika. Klinická onkologie. 2016, 29(6), 454-459. ISSN 0862-495X.
[60]
KALITA, O., K. CWIERTKA, D. VRÁNA, M. VAVERKA, L. TUČKOVÁ a M. HOUDOVÁ MEGOVÁ . Multimodal Therapy of Recurrent Malignant Schwannoma. Klinická onkologie. 2016, 29(5), 364-368. ISSN 0862-495X.
[59]
PETŘÍK, M., C. ZHAI, H. HAAS a C. DECRISTOFORO. Siderophores for molecular imaging applications. Clinical and Translational Imaging. 2016, 5(1), 15-27. ISSN 2281-5872 . PMID: 28 138 436
[58]
OŽDIAN, T., D. HOLUB, G. RYLOVÁ, J. VÁCLAVKOVÁ, M. HAJDÚCH a P. DŽUBÁK. Porovnání hmotnostně spektrometrických přístupů v proteomickém profilování léčiv. Chemagazín. 2016, 5, 8-11. ISSN 1210-7409.
[57]
HOLUB, D., J. HOUDA, M. HAJDÚCH, D. POSPÍŠILOVÁ a P. DŽUBÁK. Stanovení hladiny hepcidinu-25 v séru pomocí SPE_LC_MS/MS metody. Chemagazín. 2016, 5, 8-10. ISSN 1210-7409.
[56]
PIVODOVÁ, V., J. FRANKOVÁ, A. GALANDÁKOVÁ a J. ULRICHOVÁ. In Vitro AuNPs’ Cytotoxicity and Their Effect on Wound Healing. Nanobiomedicine. 2015, 2, -. ISSN 1849-5435.
[55]
GHOTHIM, M., J. SROVNAL, L. BÉBAROVÁ, J. TESAŘÍKOVÁ, P. SKALICKÝ, D. KLOS, A. PROKOPOVÁ, M. VAHALÍKOVÁ, H. SLAVÍK, J. VRBKOVÁ, C. NEORAL, R. HAVLÍK, M. HAJDÚCH a M. LOVEČEK. Determination of CEA, EGFR and hTERT expression in peritoneal lavage in patients with pancreatic adenocarcinoma using RT - PCR method. Rozhledy v chirurgii. 2015, 94(11), 464-9. ISSN 0035-9351 . PMID: 26 766 154
[54]
DOSTALOVA, K., L. DOUBRAVSKA, S. FRITSCHEROVA, J. KOUTNA, L. OBARE PYSZKOVA, J. ZAPLETALOVÁ a M. ADAMUS. Sledování bolesti v krku po zavedení laryngeální masky. Anesteziologie & intenzivní medicína. 2015, 26(2), 72-78. ISSN 1214-2158.
[53]
ŽIŽKOVÁ, V., J. ŠKARDA, M. JANÍKOVÁ, P. LUŽNÁ, L. RADOVÁ, D. KURFÜRSTOVÁ a Z. KOLÁŘ. The Relationship of MiR-21, MiR-126 and MiR-205 to P-Glycoprotein, MRP1 and LRP/MVP in Non-Small Cell Lung Cancer. Austin Journal of Cancer and Clinical Research . 2015, 2(5), 1-6. ISSN x.
[52]
MIHÁL, V., D. POTYSZOVA, D. KRAHULIK, J. MICHÁLEK a K. MICHALKOVA. Segmentová bolest zad jako následek vzácného schwannomu páteřního kanálu. Pediatrie pro praxi. 2015, 16(6), 420-422. ISSN 1213-0494.
[51]
MIHÁL, V., D. KRAHULIK, M. GEIEROVÁ a K. MICHALKOVA. Intradiploic epidermoid cyst of frontal bone. Pediatrie pro praxi. 2015, 16(5), 352-354. ISSN 1213-0494.
[50]
MIHÁL, V. a K. MICHALKOVA. Achalasia of the esophagus from the perspective of pediatrician. Pediatrie pro praxi. 2015, 16(4), 272-274. ISSN 1213-0494.
[49]
KONEČNÝ, P., S. GURSKÁ, P. ZNOJEK, E. SCHADICH, M. HAJDÚCH a P. DŽUBÁK. Reprofilování jako úspěšná strategie hledání nových léčiv. Farmakologická léčba. 2015, 4(10/2015), 12-18. ISSN 1805-398X.
[48]
ONDRYÁŠOVÁ, H., V. KOUDELÁKOVÁ, J. DRÁBEK, P. VANEK, R. SLAVKOVSKÝ a M. HAJDÚCH. Utilization of self-sampling kits for HPV testing in cervical cancer screening - pilot study. Česká gynekologie. 2015, 80(6), 436-443. ISSN 1210-7832.
[47]
DRÁBEK, J. Activity level in the hierarchy of propositions in case of the People of the State of California v. Orenthal James Simpson analyzed using Bayesian network. Forensic Science International: Genetics Supplement Series. 2015, 5(-), e67-e68. ISSN 1875-1768 .
[46]
KULTAN, J., V. KOLEK, L. FAJKOSOVA, M. HAJDÚCH, J. DRÁBEK, T. TICHÝ a R. TACHEZY. Recurrent respiratory papillomatosis successfully treated with gefitinib: a case study. American Journal of Medical Case Reports. 2015, 3(11), 352-358. ISSN 2374-2151.
[45]
DRÁBEK, J. 40 Inventive Principles for Genetic Diagnostic Laboratories. The Triz Journal. 2015, x, x. ISSN x.
[44]
KOLECKOVA, M., G. KOŘÍNKOVÁ, V. KOUDELÁKOVÁ, J. POTOČKOVÁ, B. ŠOPÍKOVÁ, M. HAJDÚCH a Z. KOLÁŘ. Metoda RNAscope pro analýzu exprese HER2 ve vzorcích karcinomů mléčné žlázy s neprokázanou amplifikací. Onkologie. 2015, 9(5), 245-247. ISSN 1802-4475 .
[43]
MIHÁL, V., J. VENHACOVA, M. GAIEROVA a K. MICHALKOVA. Folicular adenoma of thyroid gland with cystic degeneration in a 14-year-old girl. Pediatrie pro praxi. 2015, 16(2), 124-126. ISSN 1213-0494.
[42]
KOVARIKOVA, A., R. HEZOVA, J. SROVNAL, M. REDOVA a O. SLABÝ. Role mikroRNA v molekulární patologii karinomu jícnu a jejich potenciální využití v klinické onkologii. Klinická onkologie. 2014, 27(2), 87-86. ISSN 0862-495X.
[41]
HOUDA, J., P. DŽUBÁK, E. KARASKOVA, D. HOLUB, D. VYDRA, D. MLCUCHOVA, M. HAJDÚCH, O. POZLER a D. POSPÍŠILOVÁ. Výskyt anemie a význam měření hladiny hepcidinu metodou ELISA u dětí s nespecifickými střevními záněty. Česko-slovenská pediatrie. 2014, 69(3), 137-147. ISSN 0069-2328.
[40]
ZAPLETALOVÁ, H., K. PÍŽOVÁ, J. MALOHLAVA a H. KOLÁŘOVÁ. Analýza povrchu magnetických mikročástic prostřednictvím mikroskopie atomárních sil. Lékař a technika. 2014, 44(2), 34-41. ISSN 0301-5491.
[39]
DRÁBEK, J. Odmitnuti zaveru znaleckeho posudku v anglickem pripadu R proti T. Trestněprávní revue. 2014, 2(13), 40-43. ISSN 1213-5313.
[38]
HANÁKOVÁ, A., K. PÍŽOVÁ, O. HUTTALA, J.R. SARKANEN, T. HEINONEN, D. JIROVA, K. KEJLOVA a H. KOLÁŘOVÁ. Gene expression profiling after angiogenesis inhibitor treatment. Lékař a technika. 2014, 44(1), 33-48. ISSN 0301-5491.
[37]
PÍŽOVÁ, K., A. HANÁKOVÁ, O. HUTTALA, J.R. SARKANEN, T. HEINONEN, D. JIROVA, K. KEJLOVA a H. KOLÁŘOVÁ. The effect of acetylsalicylic acid on angiogenesis in vitro. Lékař a technika. 2014, 44(1), 39-42. ISSN 0301-5491.
[36]
LICMAN, L., K. LANGOVÁ a J. ZAPLETALOVÁ. Neparametrické statistické testy a jejich softwarová podpora. Lékař a technika. 2014, 44(2), 5-10. ISSN 0301-5491.
[35]
RÁCOVÁ (MATUŠKOVÁ), Z., M. PORUBA a P. ANZENBACHER. Cytochromy P450: Role v metabolizmu cholesterolu. Klinická farmakologie. 2014, 28(4), 142-126. ISSN 1212-7973.
[34]
SPENEROVA, M., J. SROVNAL, J. POTĚŠIL, M. HAJDÚCH, V. MIHÁL a P. DŽUBÁK. Historie glukokortikoidní terapie v léčbě akutních leukémií u dětí. Česko-slovenská pediatrie. 2014, 69(6), 350-362. ISSN 0069-2328.
[33]
ŠENKYŘÍKOVÁ, M., V. HUSICKOVA, M. CHROMA, P. SAUER, J. BARDOŇ a M. KOLÁŘ. Acinetobacter baumannii producing OXA-23 detected in the Czech Republic. SpringerPlus. 2013, 2(1), 296. ISSN 2193-1801. PMID: 23 888 268
[32]
MALOHLAVA, J., K. TOMÁNKOVÁ, P. KOLÁŘ a H. KOLÁŘOVÁ. Studium mechanických vlastností s využitím mikroskopie atomárních sil. Lékař a technika. 2013, 43(3), 5-9. ISSN 0301-5491.
[31]
HANÁKOVÁ, A., K. BOGDANOVÁ, K. TOMÁNKOVÁ, K. PÍŽOVÁ, J. MALOHLAVA, S. BINDER, R. BAJGAR, K. LANGOVÁ, M. KOLÁŘ, J. MOSINGER a H. KOLÁŘOVÁ. Fototoxický vliv porfyrinových sensitizerů a viditelného záření na gram-pozitivní methicilin-rezistentní kmen S. aureus. Lékař a technika. 2013, 43(1), 19-23. ISSN 0301-5491.
[30]
BAJGAR, R., H. KOLÁŘOVÁ, S. BINDER, A. DASKOVA, H. LENOBELOVA, K. PÍŽOVÁ a K. TOMÁNKOVÁ. Imunofluorescenční analýza proapoptotických signálních molekul v buňkách lidského melanomu po fotodynamické terapii. Lékař a technika. 2013, 43(1), 15-18. ISSN 0301-5491.
[29]
LANGOVÁ, K., J. ZAPLETALOVÁ a L. LICMAN. Možnosti využití analýzy přežívání v biomedicíně a technice. Lékař a technika. 2013, 43(1), 5-10. ISSN 0301-5491.
[28]
ONDRYÁŠOVÁ, H., V. KOUDELÁKOVÁ a M. HAJDÚCH. Karcinom cervixu-možnosti detekce lidského papilomaviru. Česká gynekologie. 2013, 78(3), 289-294. ISSN 1210-7832.
[27]
LOSTAKOVA, V., V. KOLEK, M. PETŘEK, R. BARTOVA, S. LOSSE a R. FILLEROVA. Klinické hodnocení a srovnání tuberkulinového kožního testu (TST) s metodami IGRA (T-SPOT TB a Quantiferon-TB Gold) u pacientů s podezřením na tuberkulózní infekci. Studia Pneumologica et Phthiseologica. 2013, 73(3), 118-123. ISSN 1213-810X.
[26]
KISHORE, A. a M. PETŘEK. Immunogenetics of Sarcoidosis. International Trends in Immunity. 2013, 1(4), 43-54. ISSN 2326-313X.
[25]
HAKOBJANYAN, A.A., L.M. HOVSEPYAN, A. BOYAJYAN a M. PETŘEK. Study of expression level of IL2 and IL2RG in T cells and oxidative modifications of proteins at aging and brain ischemic stroke (in Russian). Issues in Theoretical and Clinical Medicine. 2013, 16(7), 20-22. ISSN 1829-2968.
[24]
SZOTKOWSKI, T., Z. SUSTKOVA, J. VRBKOVÁ, J. HUBACEK, L. RAIDA, P. ROHON, A. KUBA, R. SZOTKOWSKA, Z. PIKALOVA, K. SICOVA, M. JAROSOVA, E. FABER, T. PAPAJIK a K. INDRAK. Maligní nádory vzniklé po úspěšné léčbě akutní myeloidní leukemie u dospělých nemocných: dlouhodobé zkušenosti jednoho pracoviště. Transfuze a hematologie dnes. 2013, 19(4), 209-2013. ISSN 1213-5763.
[23]
HAMAL, P. Vulvovaginální kandidózy. I-med. 2013, 3(9), -. ISSN 1338-4392.
[22]
WOJTOWICZ, P., E. DOSTÁLOVÁ a T. ADAM. Analýza biologického materiálu dvojrozměrnou plynovou chromatografií. Klinická biochemie a metabolismus. 2012, 20(1), 38-40. ISSN 1210-7921.
[21]
HANULIK, V., M. CHROMA, M.A. WEBBER, R. UVIZL, R.N. WHITEHEAD, S. BAUGH, M. HTOUTOU SEDLAKOVA a M. KOLÁŘ. Záchyt kmenů Burkholderia cepacia komplex ve Fakultní nemocnici Olomouc. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2012, 18(1), 4-8. ISSN 1211-264X.
[20]
BENEDÍKOVÁ, A., J. SROVNAL, M. SZKORUPA, P. SKALICKÝ, J. CHUDÁČEK, T. BOHANES, J. ŠKARDA, Z. KOLÁŘ, M. HAJDÚCH a J. KLEIN. Biomarkery detekce minimální systémové diseminace u nemocných s karcinomem plic. Rozhledy v chirurgii. 2012, 91(4), 209-215. ISSN 0035-9531.
[19]
HUSICKOVA, V., M. CHROMA, M. HTOUTOU SEDLAKOVA a M. KOLÁŘ. Výskyt qnr genů u ESBL-pozitivních izolátů Klebsiella pneumoniae. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2012, 18(3), 60-64. ISSN 1211-264X.
[18]
MIČOVÁ, K., D. FRIEDECKÝ, E. FABER a T. ADAM. Rutinní terapeutické monitorování tyrosinkinázových inhibitorů metodou LC-MS/MS. Klinická biochemie a metabolismus. 2012, 20(41), 222-225. ISSN 1210-7921.
[17]
JANEČKOVÁ, H., P. WOJTOWICZ, K. HRON, D. FRIEDECKÝ a T. ADAM. Necílená metabolomická analýza suchých krevních skvrn pro diagnostiku dědičných metabolických poruch. Klinická biochemie a metabolismus. 2012, 20(41), 167-169. ISSN 1210-7921.
[16]
TOMÁNKOVÁ, K., P. KOLÁŘ, J. MALOHLAVA a H. KOLÁŘOVÁ. Vliv fotodynamické terapie na cytomechaniku nádorové buněčné linie HeLa. Lékař a technika. 2012, 42(3), 32-36. ISSN 0301-5491.
[15]
KOUDELÁKOVÁ, V., M. KNEBLOVÁ a M. HAJDÚCH. Personalizovaná medicína a biomarkery v onkologii. Klinická farmakologie a farmacie. 2012, 26(4), 181-185. ISSN 1212-7973.
[14]
PÍŽOVÁ, K., K. TOMÁNKOVÁ, K. LANGOVÁ, A. HANÁKOVÁ, H. LENOBELOVA, H. ZAPLETALOVÁ, J. MALOHLAVA, S. BINDER, R. BAJGAR, J. VACHUTKA, L. DOLEŽAL a H. KOLÁŘOVÁ. Vliv ultrazvuku na účinnost fotodynamické terapie - in vitro studie. Lékař a technika. 2012, 42(4), 18-22. ISSN 0301-5491.
[13]
NEUWIRTHOVA, J., P. SMILEK, J. JARKOVSKÝ, L. DUŠEK, J. ROTTENBERG, R. KOSTŘICA, J. SROVNAL, M. HAJDÚCH, J. DRÁBEK, J. KLOZAR a R. CERVENA. Sledování mutace KRAS při léčbě cetuximabem u spinocelulárních karcinomů hlavy a krku. Remedia. 2012, 22(3), 231-234. ISSN 0862-8947.
[12]
POSPÍŠILOVÁ, D., J. HOUDA, D. HOLUB, B. LUDÍKOVÁ, R. MOJZIKOVA, P. POSPISILOVA, Z. ŽIDOVÁ, K. KAPRALOVA, M. HORVÁTHOVÁ, M. HAJDÚCH a P. DŽUBÁK. Význam stanovení hladiny hepcidinu v diagnostice vybraných typů anémií v dětském věku. Transfuze a hematologie dnes. 2012, 18(-), 58-65. ISSN 1213-5763.

Pages