Contakt

Mlčochová Soňa

E-mail: sona.mlcochova@seznam.cz
Phone: +420 585632085

Soňa Mlčochová

narozena 2.11.1965 ve Vyškově

Vzdělání:

1980 -1984       SZŠ Poettingova, Olomouc 

Odbornost: Specializační vzdělání (atestace) v oboru cytogenetika a klinická genetika

Zaměstnání:

1985-1989        laborantka na Krevní bance, FN Olomouc

1989-1993        mateřeká dovolená

1993-1995        adminstrativní pracovnice, dávkové odd., FN Olomouc

1995-1996        laborantka v Mikrochem Olomouc, s.r.o.

1996-2004        laborantka na KNM, FN Olomouc

2004-dosud      laborantka v LEM Olomouc (ÚMTM)

Publications (Other Reviewed Journals)

  • [1]
    HOUDOVÁ MEGOVÁ , M., J. DRÁBEK, Z. DWIGHT, R. TROJANEC, V. KOUDELÁKOVÁ, J. VRBKOVÁ, O. KALITA, S. MLČOCHOVÁ, M. RABČANOVÁ a M. HAJDÚCH. Isocitrate Dehydrogenase Mutations are Better Prognostic Marker than O6-methylguanine-DNA Methyltransferase Promoter Methylation in Glioblastomas - a Retrospective, Single-centre Molecular Genetics Study of Gliomas. Klinická onkologie. 2017, 30(5), 361-371. ISSN 0862-495X.