Skip to main content
Header image

Podmínky vzniku mineralizace rudních sloupů ložiska Zlaté Hory-jih: pohled ze studia fluidních inkluzí

DOLNICEK, Z., B. FOJT, V. MAŠEK
Podmínky vzniku mineralizace rudních sloupů ložiska Zlaté Hory-jih: pohled ze studia fluidních inkluzí. Bull Mineral Petrolog. 2018, 26(1), 64-73, ISSN: 2570-7337.