Contakt

Adámek Richard

E-mail: richard.adamek02@upol.cz

Publications (Impact Factor Journals)

  • [2]
    BORKOVÁ, L., I. FRYDRYCH, N. JAKUBCOVÁ, R. ADÁMEK, B. LIŠKOVÁ, S. GURSKÁ, M. MEDVEDÍKOVÁ, M. HAJDÚCH a M. URBAN. Synthesis and biological evaluation of triterpenoid thiazoles derived from betulonic acid, dihydrobetulonic acid, and ursonic acid. European Journal of Medicinal Chemistry. 2019, 185, 111806. ISSN 0223-5234. IF: 4.833. PMID: 31677446
  • [1]
    BORKOVÁ, L., R. ADÁMEK, P. KALINA, P. DRAŠAR, P. DŽUBÁK, S. GURSKÁ, J. ŘEHULKA, M. HAJDÚCH, M. URBAN a J. ŠAREK. Synthesis and Cytotoxic Activity of Triterpenoid Thiazoles Derived from Allobetulin, Methyl Betulonate, Methyl Oleanonate, and Oleanonic Acid. ChemMedChem. 2017, 12(5), 390-398. ISSN 1860-7179 . IF: 2.980. PMID: 28084676