Contakt

Jakubcová Nikola

E-mail: nikola.jakubcova01@upol.cz

Publications (Impact Factor Journals)

  • [1]
    BORKOVÁ, L., I. FRYDRYCH, N. JAKUBCOVÁ, R. ADÁMEK, B. LIŠKOVÁ, S. GURSKÁ, M. MEDVEDÍKOVÁ, M. HAJDÚCH a M. URBAN. Synthesis and biological evaluation of triterpenoid thiazoles derived from betulonic acid, dihydrobetulonic acid, and ursonic acid. European Journal of Medicinal Chemistry. 2019, 185, 111806. ISSN 0223-5234. IF: 4.833. PMID: 31677446