Přejít k hlavnímu obsahu
Header image

Other Reviewed Journals

CALVO, M., H. PARRA, R. SANTELIZ, J. BAUTISTA, E. LUZARDO, N. VILLASMIL, M. MARTINEZ, M. CHACIN, C. CANO, A. CHECA-ROS, L. D´MARCO, V. BERMUDEZ, J. DE SANCTIS
The Placental Role in Gestational Diabetes Mellitus: A Molecular Perspective. TouchREVIEWS in Endocrinology. 2024, 20(1), ISSN: 2752-5457. PMID: 38812661,
MIHÁL, V., B. LUDÍKOVÁ, Z. NOVÁK, B. ZALESAK, L. BAKAJ-ZBROZKOVA
Staphylococcal pyomyositis of the thigh muscle during induction treatment Acute lymphoblastic leukemia. Pediatrie pro praxi. 2024, 25(1), 39-43, ISSN: 1213-0494.
Pseudomonas aeruginosa virulence factors as a therapeutic target in multidrug-resistant strains. Klinická mikrobiologie a infekc̆ní lékar̆ství. 2023, 29(1), 11-19, ISSN: 1211-264X. PMID: 37586087,  PDF.
Clinical microbiology and its role in current medicine. Vnitřní lékařství. 2023, 69(1), E11-E14, ISSN: 1801-7592. PMID: 36978393,  PDF.
Overview of Memory NK Cells in Viral Infections: Possible Role in SARS-CoV-2 Infection. Immuno. 2022, 2022(2), 52-67, ISSN: 2673-5601.
GERYK, M., E. KARASKOVA, M. VELGANOVA-VEGHOVA, B. LUDÍKOVÁ, J. CIVRNY, J. VOLEJNÍKOVÁ
Objemný gastroduodenální trichobezoár (Rapunzel syndrom) jako příčina bolestí břicha a nechutenství u devítileté dívky. Česko-slovenská pediatrie 2021. 2021, 76(4), 233-237, ISSN: 0069-2328.
A Brief Analysis of Tissue-Resident NK Cells in Pregnancy and Endometrial Diseases: The Importance of Pharmacologic Modulation. Immuno. 2021, 2021(1), 174-193, ISSN: 2673-5601.
VÁCLAVÍK, J., L. MÁDROVÁ, Š. KOUŘIL, J. DE SOUSA, R. BRUMAROVÁ, H. JANEČKOVÁ, J. FRIEDECKÁ, D. FRIEDECKÝ, M. KNAPKOVA, L. KLUIJTMANS, S. GRUNERT, F. VAZ, N. JANZEN, R. WANDERS, R. WEVERS, T. ADAM
A newborn screening approach to diagnose 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA lyase deficiency. JMID reports. 2020, 54(1), 79-86, ISSN: 2192-8312.
LUKÁŠ, J., J. DRÁBEK, D. LUKAS, I. ZEMANOVA, A. RULSEH
Ectopic thyroid with benign and malignant findings: A case series. International Journal of Surgery Case Reports. 2020, 66, 33-38, ISSN: 2210-2612. PMID: 31790949,
Antibiotická léčba infekcí vyvolaných atypickými bakteriemi. Interní medicína pro praxi. 2019, 20(1), 27-31, ISSN: 1212-7299.
DVOŘAN, M., J. VODICKA, J. DOSTÁL, M. HAJDÚCH, P. DŽUBÁK, M. PESKOVA, R. PILKA
Implantation and diagnostics of endometrial receptivity. Česká gynekologie. 2019, 83(4), 291-298, ISSN: 1210-7832. PMID: 30441961,
PETŘKOVÁ, J., J. BOŘUCKÁ, M. KALAB, P. KLEVCOVA, J. MICHÁLEK, M. PETŘEK
Increased expression of miR-146a in valvular tissue from patients with aortic valve stenosis. Frontiers in Cardiovascular Medicine. 2019, 6, 86, ISSN: 2297-055X.
ŠPORIKOVÁ, Z., V. KOUDELÁKOVÁ, M. HAJDÚCH
Prognostic and predictive factorrs in breast cancer patients. Onkologocká revue. 2019, 2019(1), 52-57, ISSN: 2464-7195.
PIKA, T., R. HAJEK, Z. ADAM, P. FLODR, P. FLODROVÁ, D. HOLUB, T. JELINEK, Z. CHYRA, V. MAISNAR, R. RYSAVA, V. SCUDLA, I. SPICKA
Diagnostika a léčba systémové AL amyloidózy. Transfuze a hematologie dnes. 2019, 1, 35-71, ISSN: 1213-5763.
PRASIL, P., T. GABRHELIK, J. SROVNAL, L. VECERA, E. BERTA
Vliv opioidů na diseminaci nádorové choroby po chirurgickém výkonu. Bolest. 2019, 21(2), 52-57, ISSN: 1212-0634.
MIHÁL, V., T. MALY, K. MICHALKOVA
Rozvoj pyogenního abscesu po očkování hexavakcínou. Pediatrie pro praxi. 2018, 19(2), 116-119, ISSN: 1213-0494.
BÉBAROVÁ, L., P. SKALICKÝ, J. SROVNAL, A. PROKOPOVÁ, J. ZAPLETALOVÁ, M. HAJDÚCH, M. LOVECEK
The effect of circulating tumor cells on the survival of patients with pancreatic cancer − 5-year results. Rozhledy v chirurgii. 2018, 97(2), 94-98, ISSN: 0035-9351.
PRASIL, P., T. GABRHELIK, J. SROVNAL, L. VECERA, E. BERTA
Opioidy a perioperační ovlivnění imunitního systému. Bolest. 2018, 21(11), 21-26, ISSN: 1212-0634.
KULTAN, J., V. KOLEK, P. DŽUBÁK, J. VÁCLAVKOVÁ, M. HAJDÚCH, M. SZKORUPA
Možnosti neinvazivní detekce karcinomu plic. Studia Pneumologica et Phthiseologica. 2018, 78(3), 69-75, ISSN: 1213-810X.
MIHÁL, V., T. MALY, K. MICHALKOVA
Recidivující perianální absces kojence. Pediatrie pro praxi. 2018, 19(3), 167-170, ISSN: 1213-0494.