Přejít k hlavnímu obsahu
Header image

Implantation and diagnostics of endometrial receptivity

DVOŘAN, M., J. VODICKA, J. DOSTÁL, M. HAJDÚCH, P. DŽUBÁK, M. PESKOVA, R. PILKA
Implantation and diagnostics of endometrial receptivity. Česká gynekologie. 2019, 83(4), 291-298, ISSN: 1210-7832. PMID: 30441961,