Skip to main content
Header image

Možnosti neinvazivní detekce karcinomu plic

KULTAN, J., V. KOLEK, P. DŽUBÁK, J. VÁCLAVKOVÁ, M. HAJDÚCH, M. SZKORUPA
Možnosti neinvazivní detekce karcinomu plic. Studia Pneumologica et Phthiseologica. 2018, 78(3), 69-75, ISSN: 1213-810X.