Skip to main content
Header image

7-(2-Thienyl)-7-deazaadenosine (AB61), a new potent nucleoside cytostatic with a complex mode of action

PERLÍKOVÁ, P., G. RYLOVÁ, P. NAUŠ, T. ELBERT, E. TLOUŠŤOVÁ, A. BOURDERIOUX, L. SLAVĚTÍNSKÁ, K. MOTYKA, D. DOLEŽAL, P. ZNOJEK, A. NOVÁ, M. HARVANOVÁ, P. DŽUBÁK, M. ŠILLER, J. HLAVÁČ, M. HAJDÚCH, M. HOCEK
7-(2-Thienyl)-7-deazaadenosine (AB61), a new potent nucleoside cytostatic with a complex mode of action. Molecular Cancer Therapeutics. 2016, 15(5), 922-937, ISSN: 1535-7163, PMID: 26819331,