Skip to main content
Header image

Karcinom cervixu-možnosti detekce lidského papilomaviru

Karcinom cervixu-možnosti detekce lidského papilomaviru. Česká gynekologie. 2013, 78(3), 289-294, ISSN: 1210-7832.