Skip to main content
Header image

Techniky metabolomiky v biomedicíně

WOJTOWICZ, P., H. JANEČKOVÁ, D. FRIEDECKÝ, T. ADAM
Techniky metabolomiky v biomedicíně. Chemické Listy. 2013, 107(1), 3-11, ISSN: 0009-2770,