Skip to main content
Header image

Newborn foal with atypical myopathy

KARLÍKOVÁ, R., J. ŠIROKÁ, M. MECH, D. FRIEDECKÝ, H. JANEČKOVÁ, L. MÁDROVÁ, F. HRDINOVA, Z. DRABKOVA, O. DOBESOVA, T. ADAM, P. JAHN
Newborn foal with atypical myopathy. Journal of Veterinary Internal Medicine. 2018, 32(5), 1768-1772, ISSN: 0891-6640, PMID: 30216546,