Skip to main content
Header image

Procházková Petra

Journals

Identification of novel OXA-134-like β-lactamases in Acinetobacter lwoffii and Acinetobacter schindleri isolated from chicken litter. Biomedical Papers of the Medical Faculty of the University Palacký, Olomouc, Czech Republic. 2018, ISSN: 1213-8118, PMID: 30150791,
NAVRÁTILOVÁ, L., J. BARDOŇ, R. NOVOTNY, J. ZATLOUKAL, P. JAKUBEC, V. KOLEK, M. ZAPALKA, F. KOPŘIVA, P. PROCHÁZKOVÁ, V. RACLAVSKÝ
The Streptococcus milleri group in chronic obstructive pulmonary disease. Biomedical Papers of the Medical Faculty of the University Palacký, Olomouc, Czech Republic. 2016, 160(3), 378-384, ISSN: 1213-8118, PMID: 27132809,
RACLAVSKÝ, V., J. BARDOŇ, J. PETRŽELOVÁ, P. PROCHÁZKOVÁ, R. NOVOTNY, L. NAVRÁTILOVÁ, M. ZAPALKA, P. JAKUBEC, J. ZATLOUKAL, F. KOPŘIVA, V. KOLEK
Zvýšený záchyt bakteriálních patogenů z dýchacích cest nemocných cystickou fibrózou při prodloužené kultivaci ve vlhké komůrce. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2016, 22(1), 13-16, ISSN: 1211-264X.