Skip to main content
Header image

Bardoň Jan Ph.D., MBA

Impact factor journals

Identification of novel OXA-134-like β-lactamases in Acinetobacter lwoffii and Acinetobacter schindleri isolated from chicken litter. Biomedical Papers of the Medical Faculty of the University Palacký, Olomouc, Czech Republic. 2018, ISSN: 1213-8118, PMID: 30150791,
BARDOŇ, J., V. PUDOVA, I. KOLACKOVA, R. KARPISKOVA, M. RÖDEROVÁ, M. KOLÁŘ
Virulence and antibiotic resistance genes in Campylobacter spp. in the Czech Republic. Epidemiologie, Mikrobiologie a Imunologie. 2017, 66(2), 59-66, ISSN: 1210-7913, PMID: 28691828,
RACLAVSKÝ, V., N. STROMEROVA, D. SAFAROVA, J. BARDOŇ, J. ZATLOUKAL, M. ZAPALKA, P. JAKUBEC, L. NAVRÁTILOVÁ, R. NOVOTNY
McRAPD unlike MALDI-TOF MS is a suitable candidate for routine discrimination of new Haemophilus influenzae strain acquisition in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and cystic fibrosis. Biomedical Papers of the Medical Faculty of the University Palacký, Olomouc, Czech Republic. 2016, 160(4), 503-511, ISSN: 1213-8118, PMID: 27752148,

Other reviewed journals

HERMANOVSKA, L., J. BARDOŇ, P. CERMAK
Vancomycin-resistant enterococci - the nature of resistance and risk of transmission from animals to humans. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2016, 22(2), 54-60, ISSN: 1211-264X.
RACLAVSKÝ, V., J. BARDOŇ, J. PETRŽELOVÁ, P. PROCHÁZKOVÁ, R. NOVOTNY, L. NAVRÁTILOVÁ, M. ZAPALKA, P. JAKUBEC, J. ZATLOUKAL, F. KOPŘIVA, V. KOLEK
Zvýšený záchyt bakteriálních patogenů z dýchacích cest nemocných cystickou fibrózou při prodloužené kultivaci ve vlhké komůrce. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2016, 22(1), 13-16, ISSN: 1211-264X.
ŠENKYŘÍKOVÁ, M., V. HUSICKOVA, M. CHROMA, P. SAUER, J. BARDOŇ, M. KOLÁŘ
Acinetobacter baumannii producing OXA-23 detected in the Czech Republic. SpringerPlus. 2013, 2(1), 296, ISSN: 2193-1801. PMID: 23888268,