Skip to main content
Header image

Nováková Kristýna

Journals

Pseudomonas aeruginosa virulence factors as a therapeutic target in multidrug-resistant strains. Klinická mikrobiologie a infekc̆ní lékar̆ství. 2023, 29(1), 11-19, ISSN: 1211-264X. PMID: 37586087,  PDF.