Skip to main content
Header image

Zvýšený záchyt bakteriálních patogenů z dýchacích cest nemocných cystickou fibrózou při prodloužené kultivaci ve vlhké komůrce

RACLAVSKÝ, V., J. BARDOŇ, J. PETRŽELOVÁ, P. PROCHÁZKOVÁ, R. NOVOTNY, L. NAVRÁTILOVÁ, M. ZAPALKA, P. JAKUBEC, J. ZATLOUKAL, F. KOPŘIVA, V. KOLEK
Zvýšený záchyt bakteriálních patogenů z dýchacích cest nemocných cystickou fibrózou při prodloužené kultivaci ve vlhké komůrce. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2016, 22(1), 13-16, ISSN: 1211-264X.