Skip to main content
Header image

Perzonalizovaná medicína - současná praxe a přísliby do budoucna

ANZENBACHER, P., J. NEKVINDOVA
Perzonalizovaná medicína - současná praxe a přísliby do budoucna. Klinická farmakologie a farmacie. 2012, 26(3), 123-125, ISSN: 1212-7973.