Skip to main content
Header image

(Ne)reprodukovatelnost výsledků v biomedicíně

(Ne)reprodukovatelnost výsledků v biomedicíně. Postgraduální medicína. 2018, 20(2), 227-230, ISSN: 1212-4184.