Skip to main content
Header image

Hmotnostní spektrometrie - zdroj analytických informací

FRIEDECKÝ, D., K. LEMR
Hmotnostní spektrometrie - zdroj analytických informací. Klinická biochemie a metabolismus. 2012, 20(4), 210-215, ISSN: 1210-7921.