Skip to main content
Header image

Antibiotická léčba infekcí vyvolaných atypickými bakteriemi

Antibiotická léčba infekcí vyvolaných atypickými bakteriemi. Interní medicína pro praxi. 2019, 20(1), 27-31, ISSN: 1212-7299.