Skip to main content
Header image

Effects of silver nanoparticles on human dermal fibroblasts and epidermal keratinocytes

GALANDÁKOVÁ, A., J. FRANKOVÁ, N. AMBROŽOVÁ, K. HABARTOVA, V. PIVODOVÁ, B. ZALESAK, K. ŠAFÁŘOVÁ, M. SMEKALOVA
Effects of silver nanoparticles on human dermal fibroblasts and epidermal keratinocytes. Human and Experimental Toxicology. 2015, 35(9), 946-957, ISSN: 0960-3271, PMID: 26500221,