Skip to main content
Header image

3-Alkyl-3-(alkylamino)indolin-2-ones via Base-Mediated C-Arylation of 2-Nitrobenzenesulfonamides

GIMENEZ NAVARRO, V., T. VOLNÁ, V. KRCHŇÁK
3-Alkyl-3-(alkylamino)indolin-2-ones via Base-Mediated C-Arylation of 2-Nitrobenzenesulfonamides. ACS Combinatorial Science. 2015, 17(8), 433-436, ISSN: 2156-8952, PMID: 26181142,