Contakt

Šamšulová Veronika

Academic Title: Mgr.
E-mail: veronika.samsulova@upol.cz

Publications (Impact Factor Journals)

  • [1]
    ŠAMŠULOVÁ, V., M. POLÁKOVÁ, R. HORÁK, M. SEDIVA, L. KVAPIL a P. HRADIL. Synthetic approach to novel glycosyltriazole-3-hydroxyquinolone conjugates and their antimicrobial properties. Journal of Molecular Structure. 2019, 1177, 16-25. ISSN 0022-2860. IF: 2.011.