Contakt

Buchtová Tereza

E-mail: tereza.buchtova02@upol.cz

Publications (Impact Factor Journals)

  • [1]
    ŠKROTT, Z., D. MAJERA, J. GURSKÝ, T. BUCHTOVÁ, M. HAJDÚCH, M. MISTRÍK a J. BÁRTEK. Disulfiram's anti-cancer activity reflects targeting NPL4, not inhibition of aldehyde dehydrogenase. Oncogene. 2019, 38(40), 6711-6722. ISSN 0950-9232. IF: 6.634. PMID: 31391554