Contakt

Binder Svatopluk Ph.D.

E-mail: svatopluk.binder@upol.cz
Phone: +585632115

Publications (Impact Factor Journals)

 • [13]
  BINDER, S., A. HANÁKOVÁ, K. BARTOŇ TOMÁNKOVÁ, K. PÍŽOVÁ, R. BAJGAR, B. MANIŠOVÁ, K. KEJLOVA, H. BENDOVA, D. JIROVA a H. KOLÁŘOVÁ. Adverse Phototoxic Effect of Essential Plant Oils on NIH 3T3 Cell Line after UV Light Exposure. Central European Journal of Public Health. 2016, 24(3), 234-240. ISSN 1210-7778. IF: 0.682. PMID: 27755863
 • [12]
  ARAKELYAN, A., L. NERSISYAN, M. PETŘEK, H. LÖFFLER-WIRTH a S. BINDER. Cartography of Pathway Signal Perturbations Identifies Distinct Molecular Pathomechanisms in Malignant and Chronic Lung Diseases. Frontiers in Genetics. 2016, May 6(7), 79. ISSN 1664-8021. IF: 3.789. PMID: 27200087
 • [11]
  MANIŠOVÁ, B., S. BINDER, L. MALINA, J. JIRAVOVA, K. LANGOVÁ a H. KOLÁŘOVÁ. Phthalocyanine-mediated Photodynamic Treatment of Tumoural and Non-tumoural cell lines. Anticancer Research. 2015, 35(7), 3943-3951. ISSN 0250-7005 . IF: 1.895. PMID: 26124341
 • [10]
  RAC, M., M. KŘUPKA, S. BINDER, M. SEDLAROVA, Z. RÁCOVÁ (MATUŠKOVÁ), M. RAŠKA a P. POSPISIL. Oxidative damage of U937 human leukemic cells caused by hydroxyl radical results in singlet oxygen formation. PLOS One. 2015, 10(3), e0116958. ISSN 1932-6203. IF: 3.057. PMID: 25730422
 • [9]
  TOMÁNKOVÁ, K., K. POLAKOVA, K. PÍŽOVÁ, S. BINDER, M. HAVRDOVA, M. KOLAROVA, E. KRIEGOVA, J. ZAPLETALOVÁ, L. MALINA, J. JIRAVOVÁ, J. MALOHLAVA, A. KOLOKITHAS-NTOUKAS, A. BAKANDRITSOS, H. KOLÁŘOVÁ a R. ZBOŘIL. In vitro cytotoxicity analysis of doxorubicin-loaded/superparamagnetic iron oxide colloidal nanoassemblies on MCF7 and NIH3T3 cell lines. International Journal of Nanomedicine. 2015, 10, 949–961. ISSN 1178-2013. IF: 4.320. PMID: 25673990
 • [8]
  BAJGAR, R., H. KOLÁŘOVÁ, L. BOLEK, S. BINDER, K. PÍŽOVÁ a A. HANÁKOVÁ. High Oxygen Partial Pressure Increases Photodynamic Effect on HeLa Cell Lines in the Presence of Chloraluminium Phthalocyanine. Anticancer Research. 2014, 34(8), 4095-4099. ISSN 0250-7005. IF: 1.826. PMID: 25075034
 • [7]
  HANÁKOVÁ, A., K. BOGDANOVÁ, K. TOMÁNKOVÁ, K. PÍŽOVÁ, J. MALOHLAVA, S. BINDER, R. BAJGAR, K. LANGOVÁ, M. KOLÁŘ, J. MOSINGER a H. KOLÁŘOVÁ. The application of antimicrobial photodynamic therapy on S. aureus and E. coli using porphyrin photosensitizers bound to cyclodextrin. Microbiological Research. 2014, 169(2-3), 163-170. ISSN 0944-5013. IF: 2.561. PMID: 23899404
 • [6]
  HANÁKOVÁ, A., K. BOGDANOVÁ, K. TOMÁNKOVÁ, S. BINDER, R. BAJGAR, K. LANGOVÁ, M. KOLÁŘ, J. MOSINGER a H. KOLÁŘOVÁ. Study of photodynamic effects on NIH 3T3 cell line and bacteria. Biomedical Papers of the Medical Faculty of the University Palacký, Olomouc, Czech Republic. 2014, 158(2), 201-207. ISSN 1213-8118. IF: 1.200. PMID: 23073531
 • [5]
  PÍŽOVÁ, K., K. TOMÁNKOVÁ, A. DAŠKOVÁ, S. BINDER, R. BAJGAR a H. KOLÁŘOVÁ. Photodynamic therapy for enhancing antitumour immunity. Biomedical Papers of the Medical Faculty of the University Palacký, Olomouc, Czech Republic. 2012, 156(2), 93-102. ISSN 1213-8118. IF: 0.990. PMID: 22837129
 • [4]
  TOMÁNKOVÁ, K., K. KEJLOVA, S. BINDER, A. DAŠKOVÁ, J. ZAPLETALOVÁ, H. BENDOVA, H. KOLÁŘOVÁ a D. JIROVA. In vitro cytotoxicity and phototoxicity study of cosmetics colorants. Toxicology in Vitro. 2011, 25(6), 1242-1250. ISSN 0887-2333. IF: 2.775. PMID: 21570462
 • [3]
  BINDER, S., H. KOLÁŘOVÁ, K. TOMÁNKOVÁ, R. BAJGAR, A. DAŠKOVÁ a J. MOSINGER. Phototoxic effect of TPPS4 and MgTPPS4 on DNA fragmentation of HeLa cells. Toxicology in Vitro. 2011, 25(6), 1169-1172. ISSN 0887-2333. IF: 2.775. PMID: 21078379
 • [2]
  TOMÁNKOVÁ, K., H. KOLÁŘOVÁ, K. PÍŽOVÁ, S. BINDER, P. KONEČNÝ, E. KRIEGOVA, L. MALINA, J. JIRAVOVÁ, J. MALOHLAVA, K. KEJLOVA a D. JIROVA. Cytotoxicity and Antioxidative Effects of Herbal and Fruit Extracts In Vitro. Food Biophysics. 2014, 9(3), 267-276. ISSN 1557-1858. IF: 1.630. PMID: 12427491
 • [1]
  BINDER, S., H. KOLÁŘOVÁ, R. BAJGAR, K. TOMÁNKOVÁ a A. DAŠKOVÁ. In vitro application of porphyrin photosensitisers on MCF7, HeLa and G361 tumour cell lines. European Biophysics Journal with Biophysics Letters. 2011, 40(1), 39-39. ISSN 0175-7571. IF: 2.139.
 • Publications (Other Reviewed Journals)

 • [4]
  HOŠÍKOVÁ, B., S. BINDER, R. LENOBEL, J. MALOHLAVA, J. HOSIK, J. JIRAVOVÁ, L. MALINA, J. ZAPLETALOVÁ a H. KOLÁŘOVÁ. Effect of the zinc phthalocyanine mediated photodynamic therapy on cytoskeletal apparatus of hela cells. Lékař a technika. 2019, -, -. ISSN 0301-5491.
 • [3]
  BAJGAR, R., H. KOLÁŘOVÁ, S. BINDER, A. DASKOVA, H. LENOBELOVA, K. PÍŽOVÁ a K. TOMÁNKOVÁ. Imunofluorescenční analýza proapoptotických signálních molekul v buňkách lidského melanomu po fotodynamické terapii. Lékař a technika. 2013, 43(1), 15-18. ISSN 0301-5491.
 • [2]
  HANÁKOVÁ, A., K. BOGDANOVÁ, K. TOMÁNKOVÁ, K. PÍŽOVÁ, J. MALOHLAVA, S. BINDER, R. BAJGAR, K. LANGOVÁ, M. KOLÁŘ, J. MOSINGER a H. KOLÁŘOVÁ. Fototoxický vliv porfyrinových sensitizerů a viditelného záření na gram-pozitivní methicilin-rezistentní kmen S. aureus. Lékař a technika. 2013, 43(1), 19-23. ISSN 0301-5491.
 • [1]
  PÍŽOVÁ, K., K. TOMÁNKOVÁ, K. LANGOVÁ, A. HANÁKOVÁ, H. LENOBELOVA, H. ZAPLETALOVÁ, J. MALOHLAVA, S. BINDER, R. BAJGAR, J. VACHUTKA, L. DOLEŽAL a H. KOLÁŘOVÁ. Vliv ultrazvuku na účinnost fotodynamické terapie - in vitro studie. Lékař a technika. 2012, 42(4), 18-22. ISSN 0301-5491.

 • Doctoral students mentor:

  [1] Barbora Hošíková, In vitro study of the effect of the photosensitive substance on the tumor cell lines,
  Ph.D. specialization: , status: Graduated, from: 2013