Contakt

Kolářová Hana Ph.D.

E-mail: hana.kolarova@upol.cz

Publications (Impact Factor Journals)

 • [23]
  PERLOVSKÁ HARVANOVÁ, M., J. JIRAVOVÁ, J. MALOHLAVA, K. BARTOŇ TOMÁNKOVÁ, D. JIROVA a H. KOLÁŘOVÁ. Raman imaging of cellular uptake and studies of silver nanoparticles effect in BJ human fibroblasts cell lines. International Journal of Pharmaceutics. 2017, 528(1-2), 280-286. ISSN 0378-5173. IF: 3.994. PMID: 28602801
 • [22]
  BINDER, S., A. HANÁKOVÁ, K. BARTOŇ TOMÁNKOVÁ, K. PÍŽOVÁ, R. BAJGAR, B. MANIŠOVÁ, K. KEJLOVA, H. BENDOVA, D. JIROVA a H. KOLÁŘOVÁ. Adverse Phototoxic Effect of Essential Plant Oils on NIH 3T3 Cell Line after UV Light Exposure. Central European Journal of Public Health. 2016, 24(3), 234-240. ISSN 1210-7778. IF: 0.682. PMID: 27755863
 • [21]
  JIRAVOVÁ, J., K. BARTOŇ TOMÁNKOVÁ, M. HARVANOVÁ, L. MALINA, J. MALOHLAVA, L. LUHOVA, A. PANACEK, B. MANIŠOVÁ a H. KOLÁŘOVÁ. The effect of silver nanoparticles and silver ions on mammalian and plant cells in vitro. Food and Chemical Toxicology. 2016, 96(-), 50-61. ISSN 0278-6915 . IF: 3.778. PMID: 27456126
 • [20]
  MALOHLAVA, J., K. TOMÁNKOVÁ, L. MALINA, J. JIRAVOVÁ, A. HANÁKOVÁ, K. PÍŽOVÁ, J. ZAPLETALOVÁ a H. KOLÁŘOVÁ. Effect of Porphyrin Sensitizer MgTPPS4 on Cytoskeletal System of HeLa Cell Line-Microscopic Study. Cell Biochemistry and Biophysics. 2016, 74(3), 419-25. ISSN 1085-9195. IF: 1.320. PMID: 27324041
 • [19]
  MALINA, L., K. BARTOŇ TOMÁNKOVÁ, J. MALOHLAVA, J. JIRAVOVÁ, B. MANIŠOVÁ, J. ZAPLETALOVÁ a H. KOLÁŘOVÁ. The in vitro cytotoxicity of metal-complexes of porphyrin sensitizer intended for photodynamic therapy. Toxicology in Vitro. 2016, 34(16), 246-56. ISSN 0887-2333 . IF: 2.866. PMID: 27107484
 • [18]
  TOMÁNKOVÁ, K., J. JIRAVOVÁ, M. HARVANOVÁ, L. MALINA, J. SOUKUPOVA, S. HRADILOVA, K. KEJLOVA, J. MALOHLAVA, L. LICMAN, M. DVORAKOVA, D. JIROVA a H. KOLÁŘOVÁ. Reprint of: Cytotoxicity, cell uptake and microscopic analysis of titanium dioxide and silver nanoparticles invitro. Food and Chemical Toxicology. 2015, 85(-), 20-30. ISSN 1873-6351. IF: 3.584. PMID: 26518667
 • [17]
  MANIŠOVÁ, B., S. BINDER, L. MALINA, J. JIRAVOVA, K. LANGOVÁ a H. KOLÁŘOVÁ. Phthalocyanine-mediated Photodynamic Treatment of Tumoural and Non-tumoural cell lines. Anticancer Research. 2015, 35(7), 3943-3951. ISSN 0250-7005 . IF: 1.895. PMID: 26124341
 • [16]
  TOMÁNKOVÁ, K., J. JIRAVOVÁ, M. HARVANOVÁ, L. MALINA, J. SOUKUPOVA, S. HRADILOVA, K. KEJLOVA, J. MALOHLAVA, L. LICMAN, M. DVORAKOVA, D. JIROVA a H. KOLÁŘOVÁ. Cytotoxicity, cell uptake and microscopic analysis of titanium dioxide and silver nanoparticles in vitro. Food and Chemical Toxicology. 2015, 82(2015), 106-115. ISSN 0278-6915. IF: 3.584. PMID: 25846500
 • [15]
  TOMÁNKOVÁ, K., K. POLAKOVA, K. PÍŽOVÁ, S. BINDER, M. HAVRDOVA, M. KOLAROVA, E. KRIEGOVA, J. ZAPLETALOVÁ, L. MALINA, J. JIRAVOVÁ, J. MALOHLAVA, A. KOLOKITHAS-NTOUKAS, A. BAKANDRITSOS, H. KOLÁŘOVÁ a R. ZBOŘIL. In vitro cytotoxicity analysis of doxorubicin-loaded/superparamagnetic iron oxide colloidal nanoassemblies on MCF7 and NIH3T3 cell lines. International Journal of Nanomedicine. 2015, 10, 949–961. ISSN 1178-2013. IF: 4.320. PMID: 25673990
 • [14]
  PÍŽOVÁ, K., R. BAJGAR, R. FILLEROVA, E. KRIEGOVA, V. CENKLOVÁ, K. LANGOVÁ, P. KONEČNÝ a H. KOLÁŘOVÁ. C-MYC and C-FOS expression changes and cellular aspects of the photodynamic reaction with photosensitizers TMPyP and ClAlPcS2. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology. 2015, 142(-), 186-196. ISSN 1011-1344. IF: 3.035. PMID: 25545333
 • [13]
  BAJGAR, R., H. KOLÁŘOVÁ, L. BOLEK, S. BINDER, K. PÍŽOVÁ a A. HANÁKOVÁ. High Oxygen Partial Pressure Increases Photodynamic Effect on HeLa Cell Lines in the Presence of Chloraluminium Phthalocyanine. Anticancer Research. 2014, 34(8), 4095-4099. ISSN 0250-7005. IF: 1.826. PMID: 25075034
 • [12]
  TOMÁNKOVÁ, K., H. KOLÁŘOVÁ, J. VACHUTKA, J. ZAPLETALOVÁ, A. HANÁKOVÁ a E. KAPLOVÁ. Study of photodynamic, sonodynamic and antioxidatiye influence on He La cell line. Indian Journal of Biochemistry & Biophysics. 2014, 51(1), 19-28. ISSN 0301-1208. IF: 0.871. PMID: 24791413
 • [11]
  HANÁKOVÁ, A., K. BOGDANOVÁ, K. TOMÁNKOVÁ, K. PÍŽOVÁ, J. MALOHLAVA, S. BINDER, R. BAJGAR, K. LANGOVÁ, M. KOLÁŘ, J. MOSINGER a H. KOLÁŘOVÁ. The application of antimicrobial photodynamic therapy on S. aureus and E. coli using porphyrin photosensitizers bound to cyclodextrin. Microbiological Research. 2014, 169(2-3), 163-170. ISSN 0944-5013. IF: 2.561. PMID: 23899404
 • [10]
  KOLÁŘ, P., K. TOMÁNKOVÁ, J. MALOHLAVA, J. ZAPLETALOVÁ, M. VUJTEK, K. ŠAFÁŘOVÁ, D. JANCIK a H. KOLÁŘOVÁ. The effect of photodynamic treatment on the morphological and mechanical properties of the HeLa cell line. General Physiology and Biophysics. 2013, 32(-), 337-346. ISSN 0231-5882. IF: 0.875. PMID: 23817636
 • [9]
  HANÁKOVÁ, A., K. BOGDANOVÁ, K. TOMÁNKOVÁ, S. BINDER, R. BAJGAR, K. LANGOVÁ, M. KOLÁŘ, J. MOSINGER a H. KOLÁŘOVÁ. Study of photodynamic effects on NIH 3T3 cell line and bacteria. Biomedical Papers of the Medical Faculty of the University Palacký, Olomouc, Czech Republic. 2014, 158(2), 201-207. ISSN 1213-8118. IF: 1.200. PMID: 23073531
 • [8]
  PÍŽOVÁ, K., K. TOMÁNKOVÁ, A. DAŠKOVÁ, S. BINDER, R. BAJGAR a H. KOLÁŘOVÁ. Photodynamic therapy for enhancing antitumour immunity. Biomedical Papers of the Medical Faculty of the University Palacký, Olomouc, Czech Republic. 2012, 156(2), 93-102. ISSN 1213-8118. IF: 0.990. PMID: 22837129
 • [7]
  TOMÁNKOVÁ, K., K. KEJLOVA, S. BINDER, A. DAŠKOVÁ, J. ZAPLETALOVÁ, H. BENDOVA, H. KOLÁŘOVÁ a D. JIROVA. In vitro cytotoxicity and phototoxicity study of cosmetics colorants. Toxicology in Vitro. 2011, 25(6), 1242-1250. ISSN 0887-2333. IF: 2.775. PMID: 21570462
 • [6]
  BINDER, S., H. KOLÁŘOVÁ, K. TOMÁNKOVÁ, R. BAJGAR, A. DAŠKOVÁ a J. MOSINGER. Phototoxic effect of TPPS4 and MgTPPS4 on DNA fragmentation of HeLa cells. Toxicology in Vitro. 2011, 25(6), 1169-1172. ISSN 0887-2333. IF: 2.775. PMID: 21078379
 • [5]
  VRÁNOVÁ, J., M. HENDRICHOVA, H. KOLÁŘOVÁ, K. KRATKA, J. ROSINA a J. HORAK. 13C-methacetin breath test in the evaluation of disease severity in patients with liver cirrhosis. Biomedical Papers of the Medical Faculty of the University Palacký, Olomouc, Czech Republic. 2013, 157(4), 392-400. ISSN 1213-8118. IF: 1.661. PMID: 16699617
 • [4]
  TOMÁNKOVÁ, K., H. KOLÁŘOVÁ, K. PÍŽOVÁ, S. BINDER, P. KONEČNÝ, E. KRIEGOVA, L. MALINA, J. JIRAVOVÁ, J. MALOHLAVA, K. KEJLOVA a D. JIROVA. Cytotoxicity and Antioxidative Effects of Herbal and Fruit Extracts In Vitro. Food Biophysics. 2014, 9(3), 267-276. ISSN 1557-1858. IF: 1.630. PMID: 12427491
 • [3]
  BINDER, S., H. KOLÁŘOVÁ, R. BAJGAR, K. TOMÁNKOVÁ a A. DAŠKOVÁ. In vitro application of porphyrin photosensitisers on MCF7, HeLa and G361 tumour cell lines. European Biophysics Journal with Biophysics Letters. 2011, 40(1), 39-39. ISSN 0175-7571. IF: 2.139.
 • [2]
  ZAPLETALOVÁ, H., J. PRIBYL, M. AMBROZ, M. VUJTEK, P. SKLADAL a H. KOLÁŘOVÁ. Improved method for Mica functialization used in single molecule imaging of DNA with atomic force microscopy. Mediterranean Journal of Chemistry. 2016, 5(5), 589-598. ISSN 2028-3997. IF: 1.452.
 • [1]
  TRACHTOVA, S., H. ZAPLETALOVÁ, A. SPANOVA, D. HORAK, H. KOLÁŘOVÁ a B. RITTICH. nenalezen IF časopisu_The evaluation of magnetic polymethacrylate-based microspheres used for solid phase DNA micro-extraction. Chromatography. 2015, 2(2), 156-166. ISSN 2227-9075. IF: x.
 • Publications (Other Reviewed Journals)

 • [10]
  HOŠÍKOVÁ, B., S. BINDER, R. LENOBEL, J. MALOHLAVA, J. HOSIK, J. JIRAVOVÁ, L. MALINA, J. ZAPLETALOVÁ a H. KOLÁŘOVÁ. Effect of the zinc phthalocyanine mediated photodynamic therapy on cytoskeletal apparatus of hela cells. Lékař a technika. 2019, -, -. ISSN 0301-5491.
 • [9]
  HARVANOVÁ, M., V. MAŠEK, D. JIROVA a H. KOLÁŘOVÁ. Raman label-free visualisation of titanium dioxide nanoparticles uptake in BJ cell lines. Lékař a technika. 2016, 46(1), 28-25. ISSN 0301-5491.
 • [8]
  PÍŽOVÁ, K., A. HANÁKOVÁ, O. HUTTALA, J.R. SARKANEN, T. HEINONEN, D. JIROVA, K. KEJLOVA a H. KOLÁŘOVÁ. The effect of acetylsalicylic acid on angiogenesis in vitro. Lékař a technika. 2014, 44(1), 39-42. ISSN 0301-5491.
 • [7]
  HANÁKOVÁ, A., K. PÍŽOVÁ, O. HUTTALA, J.R. SARKANEN, T. HEINONEN, D. JIROVA, K. KEJLOVA a H. KOLÁŘOVÁ. Gene expression profiling after angiogenesis inhibitor treatment. Lékař a technika. 2014, 44(1), 33-48. ISSN 0301-5491.
 • [6]
  ZAPLETALOVÁ, H., K. PÍŽOVÁ, J. MALOHLAVA a H. KOLÁŘOVÁ. Analýza povrchu magnetických mikročástic prostřednictvím mikroskopie atomárních sil. Lékař a technika. 2014, 44(2), 34-41. ISSN 0301-5491.
 • [5]
  BAJGAR, R., H. KOLÁŘOVÁ, S. BINDER, A. DASKOVA, H. LENOBELOVA, K. PÍŽOVÁ a K. TOMÁNKOVÁ. Imunofluorescenční analýza proapoptotických signálních molekul v buňkách lidského melanomu po fotodynamické terapii. Lékař a technika. 2013, 43(1), 15-18. ISSN 0301-5491.
 • [4]
  HANÁKOVÁ, A., K. BOGDANOVÁ, K. TOMÁNKOVÁ, K. PÍŽOVÁ, J. MALOHLAVA, S. BINDER, R. BAJGAR, K. LANGOVÁ, M. KOLÁŘ, J. MOSINGER a H. KOLÁŘOVÁ. Fototoxický vliv porfyrinových sensitizerů a viditelného záření na gram-pozitivní methicilin-rezistentní kmen S. aureus. Lékař a technika. 2013, 43(1), 19-23. ISSN 0301-5491.
 • [3]
  MALOHLAVA, J., K. TOMÁNKOVÁ, P. KOLÁŘ a H. KOLÁŘOVÁ. Studium mechanických vlastností s využitím mikroskopie atomárních sil. Lékař a technika. 2013, 43(3), 5-9. ISSN 0301-5491.
 • [2]
  PÍŽOVÁ, K., K. TOMÁNKOVÁ, K. LANGOVÁ, A. HANÁKOVÁ, H. LENOBELOVA, H. ZAPLETALOVÁ, J. MALOHLAVA, S. BINDER, R. BAJGAR, J. VACHUTKA, L. DOLEŽAL a H. KOLÁŘOVÁ. Vliv ultrazvuku na účinnost fotodynamické terapie - in vitro studie. Lékař a technika. 2012, 42(4), 18-22. ISSN 0301-5491.
 • [1]
  TOMÁNKOVÁ, K., P. KOLÁŘ, J. MALOHLAVA a H. KOLÁŘOVÁ. Vliv fotodynamické terapie na cytomechaniku nádorové buněčné linie HeLa. Lékař a technika. 2012, 42(3), 32-36. ISSN 0301-5491.

 • Patents, Utility models & other IP's :

  [6] FLAT RADIATING SOURCE, PARTICULARLY FOR IN VITRO INDUCING AND MONITORING PHOTODYNAMIC PHENOMENON, PV 2015-330
  1. Patent: CZ 305 993, Granted: 27. 4. 2016, Ownership: Palacky University Olomouc, Inventors: Bajgar RobertKolářová Hana, Kolář Petr, Pížová Klára, Hanáková Adéla
  2. Published Application PCT/CZ2015/000125 under WO 2016/184441

  Status: Available

  [5] MOBILE HYPERBARIC MINIATURE CHAMBER, Priority Appl. CZ PV 2014-812
  1. Patent: CZ 305 989, Granted: 27. 4. 2016, Ownership: Palacky University Olomouc, Inventors: Kolářová HanaBajgar Robert, Tománková Kateřina, Bolek Lukáš, Dejmek Jiří, Bolek Matouš, Růžička Jiří, Beneš Jiří
  2. Utility Model: PUV 2014-30305, CZ 27 799, Granted: 6. 2. 2015, Ownership: Palacky University Olomouc, Inventors: Kolářová HanaBajgar Robert, Tománková Kateřina, Bolek Lukáš, Dejmek Jiří, Bolek Matouš, Růžička Jiří, Beneš Jiří

  Status: Available

  [4] LIGHT SOURCE INTENDED PARTICULARY FOR IN VITRO CREATING AND MONITORING PHOTODYNAMIC PHENOMENA, Priority Appl. CZ PUV 2015-31095
  1. Utility Model: CZ 28 377, Granted: 23. 6. 2015, Ownership: Palacky University Olomouc, Inventors: Bajgar RobertKolářová Hana, Kolář Petr, Pížová Klára, Hanáková Adéla

  Status: Available 

  [3] LIGHT SOURCE OF UNIFORM ENERGY DENSITY TO INDUCE PHOTODYNAMIC PHENOMENA IN VITRO CELLS, Priority Appl. CZ PV 2006-813
  1. Patent: CZ 302 829, Granted: 19. 10. 2011, Ownership: Palacky University Olomouc, Inventors: Tomečka Marek, Bajgar RobertKolářová Hana

  Status: Terminated

  [2] LIGHT SOURCE WITH LUMINOUS FIELD HOMOGENEITY, ESPECIALLY FOR INDUCING AND MONITORING PHOTODYNAMIC PHENOMENON IN VITRO, Priority Appl. CZ PV 2009-863
  1. Patent: CZ 302 084, Granted: 20. 8. 2010, Ownership: Palacky University Olomouc, Inventors: Bajgar Robert, Kolářová Hana
  2. Patent: SK 288148, Granted: 13. 11. 2013, Ownership: Palacky University Olomouc,  Inventors: Bajgar Robert, Kolářová Hana

  Status: Terminated

  [1] DEVICE FOR IRRADIATING SAMPLES BY ULTRASOUND, Priority Appl. CZ PUV 2008-20552
  1. Utility model: CZ 19 375, Granted: 2. 3. 2009, Ownership: Palacky University Olomouc, Inventors: Doležal Ladislav, Kolářová Hana, Hradil Jaroslav

  Status: Terminated


  Doctoral students mentor:

  [5] Zuzana Malá, Nanomaterials and the study of cell damage fluorescence methods,
  Ph.D. specialization: , status: Ongoing, from: 2015
  [4] Ludmila Žárská, Photodynamically active substances possibility of their use for photodynamic therapy of tumors,
  Ph.D. specialization: , status: Ongoing, from: 2015
  [3] Monika Perlovská Harvanová, Evaluation of cytotoxicity of nanoparticles and their Raman spectroscopic characterization at the cellular level,
  Ph.D. specialization: , status: Ongoing, from: 2013
  [2] Klára Pížová, Effect of electromagnetic radiation and ultrasound on cell lines,
  Ph.D. specialization: , status: Graduated, from: 2010 to 2015
  [1] Hana Zapletalová, Study of physical and chemical properties of biological materials through microscopic methods,
  Ph.D. specialization: , status: Graduated, from: 2007 to 2016


  Master students mentor:

  [1] David Homola, Study photo dynamic and sono dynamic responses to tumor cell lines ,
  status: Graduated, from: 2015 to 2016