Skip to main content
Header image

Role mikroRNA v molekulární patologii karinomu jícnu a jejich potenciální využití v klinické onkologii

KOVARIKOVA, A., R. HEZOVA, J. SROVNAL, M. REDOVA, O. SLABÝ
Role mikroRNA v molekulární patologii karinomu jícnu a jejich potenciální využití v klinické onkologii. Klinická onkologie. 2014, 27(2), 87-86, ISSN: 0862-495X.