Přejít k hlavnímu obsahu
Header image

Synthesis and biological profiling of 6-or 7-(het)aryl-7-deazapurine 4 '-C-methylribonucleosides

NAUŠ, P., O. CALETKOVÁ, P. PERLÍKOVÁ, L. SLAVĚTÍNSKÁ, E. TLOUŠŤOVÁ, J. HODEK, J. WEBER, P. DŽUBÁK, M. HAJDÚCH, M. HOCEK
Synthesis and biological profiling of 6-or 7-(het)aryl-7-deazapurine 4 '-C-methylribonucleosides. Bioorganic and Medicinal Chemistry. 2015, 23(23), 7422-7438, ISSN: 0968-0896, PMID: 26558518,