Přejít k hlavnímu obsahu
Header image

EATRIS+ kick-off meeting Lisbon 2020

EATRIS+ kick-off meeting Lisbon 2020

Author: Josef Srovnal M.D., Ph.D.

On 13 February, an initial meeting of the EATRIS+ project was held in Lisbon. The meeting took place at the headquarters of the Portuguese national EATRIS node – INFARMED. The EATRIS+ project under the EU HORIZON 2020 call is carried out by 19 European research and public institutions and consists of eight work packages. IMTM LF UP is the principal investigator of the research program Multiomic technologies for personalized medicine, which was introcuded by Marián Hajdúch, IMTM director.

During the kick-off meeting all the scientific, educational and management packages  of the project were presented and the first key milestones were discussed. The main objectives of the project are to support translational research and personalized medicine, with an emphasis on the quality of the research and obtained resulst, with an impact on public healthcare.

-

Dne 13. 2. se v Lisabonu konalo zahajovací setkání řešitelů nového projektu EATRIS+. Meeting probíhal v sídle portugalského národního EATRIS uzlu – INFARMED. Řešiteli projektu EATRIS+ z výzvy EU HORIZON 2020 je 19 evropských vědecko-výzkumných a veřejných institucí a projekt je tvořen celkem osmi pracovními programy. ÚMTM LF UP je hlavním řešitelem výzkumného programu Multiomických technologií v oblasti personalizované medicíny, s jehož detaily seznámil účastníky setkání ředitel ÚMTM, doc. Marián Hajdúch. 

Během kick-off meetingu byly představeny všechny vědecké, vzdělávací a řídící části projektu, byly diskutovány první klíčové milníky. Hlavními cíli projektu je podpora translačního výzkumu a personalizované medicíny, s důrazem na kvalitu získaných výsledků, s dopadem na zlepšení zdravotní péče.