Contakt

Večeřová Renata

Academic Title: Mgr.
Groups: MIKROBIOLOGIE, Staff, Doctoral Student

Doctoral training

Možnosti testování antimikrobní aktivity stávajících a nově vyvíjených látek.

Cílem práce je definovat antimikrobní účinky nových látek, především nanočástic stříbra. Bude testován účinek na standardní referenční bakteriální kmeny, multirezistentní bakterie a na vybrané kvasinky. Na základě výsledků budou analyzovány potencionální praktické možnosti těchto látek.

Specialization: Medical microbiology.
Status: Graduated from 2012 to 2018.
[{{ impactedPublicationsCount - key }}] {{ author.first_name | uppercase | limitTo:1 }}. {{ author.last_name | uppercase }}, {{ author.first_name | uppercase | limitTo:1 }}. {{ author.last_name | uppercase }}, {{ publication.title }}, {{ publication.periodical }}, {{ publication.released | amFromUnix | amDateFormat:'YYYY' }}, {{ publication.volume }}, {{ publication.page_range }}, {{ publication.issn }}, IF: {{ publication.if }}, PMID: {{ publication.pmid }}.
SHOW MORE
[{{ nonifPublicationsCount - key }}] {{ author.first_name | uppercase | limitTo:1 }}. {{ author.last_name | uppercase }}, {{ author.first_name | uppercase | limitTo:1 }}. {{ author.last_name | uppercase }}, {{ publication.title }}, {{ publication.periodical }}, {{ publication.released | amFromUnix | amDateFormat:'YYYY' }}, {{ publication.volume }}, {{ publication.page_range }}, {{ publication.issn }},. PMID: {{ publication.pmid }}.
SHOW MORE
[{{ booksCount - key }}] {{ author.first_name | uppercase | limitTo:1 }}. {{ author.last_name | uppercase }}, {{ author.first_name | uppercase | limitTo:1 }}. {{ author.last_name | uppercase }}, {{ book.title }}, {{ book.edition }}, {{ book.place_of_publication }}: {{ book.publisher }}, {{ book.released | amFromUnix | amDateFormat:'YYYY' }}, {{ book.pages }} s, ISBN: {{ book.isbn }}.
SHOW MORE
[{{ bookChaptersCount - key }}] {{ author.first_name | uppercase | limitTo:1 }}. {{ author.last_name | uppercase }}, {{ author.first_name | uppercase | limitTo:1 }}. {{ author.last_name | uppercase }}, {{ book.title }} in {{ book.book_title }}, {{ book.edition }}, {{ book.place_of_publication }}: {{ book.publisher }}, {{ book.released | amFromUnix | amDateFormat:'YYYY' }}, Chapter: {{ book.number }}, Pages: {{ book.page_range }}, ISBN: {{ book.isbn }}.
SHOW MORE
[{{ intelectualPropertyCount - key }}] {{ property.title }}, Priority Appl. {{ property.priority_application }}
SHOW MORE
{{ student.first_name }} {{ student.last_name }} {{ student.degree }}

Spacialization: {{ student.specialization }}

Status: {{ student.status }}. from .

SHOW MORE
{{ student.first_name }} {{ student.last_name }} {{ student.degree }}

Spacialization: {{ student.specialization }}.

Status: {{ student.status }}. from .

SHOW MORE
Project: {{ topic.label }}
Supervisors: {{ supervisor.fullname }},
Available: {{ topic.positions }}
Intended for: {{ topic.training.join(', ') }}
Summary: