The Roche Seminar on Personalized Healthcare from the Perspective of Molecular Diagnostics and NGS Sequencing

The Roche Seminar on Personalized Healthcare from the Perspective of Molecular Diagnostics and NGS Sequencing

We would like to invite you to a professional seminar focused on key products in the field of sample preparation, NGS sequencing, and software designed to evaluate NGS data. REGISTER HERE!

Program:
12:00 - 12:45 Registration and lunch
13:00 - 14:00 Section 1
14:00 - 14:10 Coffee Break
14:10 - 15:00 Section 2

---

Seminář společnosti Roche zaměřený na Personalizovanou zdravotní péči z pohledu molekulární diagnostiky a NGS sekvenování

Rádi bychom Vás pozvali na odborný seminář zaměřený na klíčové produkty v oblasti přípravy vzorku, NGS sekvenování a softwaru určeného k vyhodnocení NGS dat. Přednáškové odpoledne začne obědem, na který Vás srdečně zveme ve 12:00 hodin, odborná část (poté) odstartuje ve 13:00 hodin. Seminář se bude konat v seminární místnosti 1.09 na ÚMTM.

Program:
12:00 - 12:45 Registrace a společný oběd
13:00 - 14:00 Sekce 1
14:00 - 14:10 Coffee Break
14:10 - 15:00 Sekce 2

Pro účast na semináři je povinná registrace! Registrujte se do 15. 6. 2020.

⇒ REGISTRACE ZDE 

 

Adresa:
Ústav molekulární a translační medicíny
Lékařské fakulty Univerzity Palackého
Hněvotínská 5
Olomouc