Šlachtová Veronika

Šlachtová Veronika's picture

Publications (Impact Factor Journals):

  • [1]
    ŠLACHTOVÁ, V. a L. BRULÍKOVÁ. Benzoxazole Derivatives as Promising Antitubercular Agents. ChemistrySelect. 2018, 3(17), 4653-4662. ISSN 2365-6549. IF: NA.