Crlíková Hana

Crlíková Hana's picture
Master training
Stabilisation of PCR reagents for storing at room temperature
Vypracováním teoretické části diplomové práce student prokáže schopnost orientovat se v tématech skladování bioreagencií pro PCR, pracovat s odbornými cizojazyčnými texty a řádně citovat. V praktické části student prokáže schopnost samostatně naplánovat, provést a vyhodnotit laboratorní experiment, týkající se PCR, inhibičních řad a testování stability DNA

Status:

Graduated 2015 - 2016