Kopřiva František M.D., Ph.D.

Kopřiva František M.D., Ph.D.'s picture
Phone: +420 585854448, +420 585854480, +420 585852802

Publications (Impact Factor Journals):

 • [7]
  VOLEJNÍKOVÁ, J., J. HORACEK a F. KOPŘIVA. Dapsone treatment is efficient against persistent cutaneous and gastrointestinal symptoms in children with Henoch-Schönlein purpura. Biomedical Papers of the Medical Faculty of the University Palacký, Olomouc, Czech Republic. 2018, 162(2), 154-158. ISSN 1213-8118. IF: 1.087. PMID: 29097818
 • [6]
  CAMATEROS, P., C. KANAGARATHAM, L. NAJDEKR, D. HOLUB, J. VRBKOVÁ, L. COTE, J. FOURNIER, J. GOURDON, D. CREERY, R. OLIVENSTEIN, F. KOPŘIVA, T. ADAM, D. FRIEDECKÝ, P. DŽUBÁK, M. HAJDÚCH a D. RADZIOCH. Toll-Like Receptor 7/8 Ligand, S28463, Suppresses Ascaris Suum Induced Allergic Asthma in Nonhuman Primates. American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology. 2018, 58(1), 55-65. ISSN 1044-1549. IF: 4.100. PMID: 28850259
 • [5]
  RACLAVSKÝ, V., R. NOVOTNY, L. STARY, L. NAVRÁTILOVÁ, J. ZATLOUKAL, P. JAKUBEC, M. ZAPALKA, F. KOPŘIVA a V. KOLEK. NAS agar is more suitable than McKay agar for primary culture of Streptococcus milleri group (SMG) fastidious bacteria, S. intermedius in particular. Folia Microbiologica. 2016, -, -. ISSN 0015-5632 . IF: 1.521. PMID: 27638003
 • [4]
  NAVRÁTILOVÁ, L., J. BARDOŇ, R. NOVOTNY, J. ZATLOUKAL, P. JAKUBEC, V. KOLEK, M. ZAPALKA, F. KOPŘIVA, P. PROCHAZKOVA a V. RACLAVSKÝ. The Streptococcus milleri group in chronic obstructive pulmonary disease. Biomedical Papers of the Medical Faculty of the University Palacký, Olomouc, Czech Republic. 2016, 160(3), 378-384. ISSN 1213-8118 . IF: 0.894. PMID: 27132809
 • [3]
  KOPŘIVA, F., P. DŽUBÁK, J. POTĚŠIL a M. HAJDÚCH. The anti-inflammatory effects of inhaled corticosteroids versus anti-leukotrienes on the lymphocyte P-glycoprotein (PGP) expression in asthmatic children. Journal of Astma. 2009, 46(4), 366-370. ISSN 0277-0903. IF: 1.330. PMID: 19484671
 • [2]
  KOPŘIVA, F., A. JANOŠŤÁKOVÁ, J. SZOTKOWSKA, M. ZAPALKA a M. HAJDÚCH. Montelukast decreases plasma endothelin-1 and serum eosinophil cationic protein levels in paediatric atopic asthma. Clinical Drug Investigation. 2006, 26(6), 351-356. ISSN 1173-2563. IF: 0.707. PMID: 17163269
 • [1]
  POTĚŠIL, J., F. KOPŘIVA, P. DŽUBÁK, M. GODOVA, L. RADOVÁ, J. SROVNAL, V. MIHÁL a M. HAJDÚCH. Expression of multidrug resistance protein 1 and multidrug resistance-associated protein 1 in peripheral blood lymphocytes amongst children and young adults. Central European Journal of Immunology. 2013, 38(4), 518-529. ISSN 1426-3912. IF: 0.358.

Publications (Other Reviewed Journals):

 • [3]
  MIHÁL, V., F. KOPŘIVA, S. LOSSE a K. MICHALKOVA. Aspirace stipky nektarinky u batolete: opožděná diagnóza. Pediatrie pro praxi. 2016, 17(6), 384-386. ISSN 1213-0494.
 • [2]
  MIHÁL, V., E. KLASKOVA, F. KOPŘIVA, S. KAPRALOVA a K. MICHALKOVA. Opakované respirační infekce jako prezentující příznak zdvojeného aortálního obloukku. Pediatrie pro praxi. 2016, 17(2), 117-120. ISSN 1213-0494.
 • [1]
  RACLAVSKÝ, V., J. BARDOŇ, J.. PETRŽELOVÁ, P. PROCHAZKOVA, R. NOVOTNY, L. NAVRÁTILOVÁ, M. ZAPALKA, P. JAKUBEC, J. ZATLOUKAL, F. KOPŘIVA a V. KOLEK. Zvýšený záchyt bakteriálních patogenů z dýchacích cest nemocných cystickou fibrózou při prodloužené kultivaci ve vlhké komůrce. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2016, 22(1), 13-16. ISSN 1211-264X.