Berta Emil M.D., Ph.D.

Berta Emil M.D., Ph.D.'s picture

Publications (Other Reviewed Journals):

  • [1]
    PRASIL, P., T. GABRHELIK, J. SROVNAL, L. VECERA a E. BERTA. Opioidy a perioperační ovlivnění imunitního systému. Bolest. 2018, 21(11), 21-26. ISSN 1212-0634.