Publications - Other Reviewed Journals

[74]
HOUDOVÁ MEGOVÁ , M., J. DRÁBEK, Z. DWIGHT, R. TROJANEC, V. KOUDELÁKOVÁ, J. VRBKOVÁ, O. KALITA, S. MLČOCHOVÁ, M. RABČANOVÁ a M. HAJDÚCH. Isocitrate Dehydrogenase Mutations are Better Prognostic Marker than O6-methylguanine-DNA Methyltransferase Promoter Methylation in Glioblastomas - a Retrospective, Single-centre Molecular Genetics Study of Gliomas. Klinická onkologie. 2017, 30(5), 361-371. ISSN 0862-495X.
[73]
KRÁTKÁ, L. a J. HLAVÁČ. Study of Enantioselective Catalysis of Nitroso-Diels-Alder Reaction on Solid Support. Chemistryselect. 2017, 2(14), 3987-3992. ISSN 2365-6549.
[72]
RACLAVSKÝ, V., J. BARDOŇ, J.. PETRŽELOVÁ, P. PROCHAZKOVA, R. NOVOTNY, L. NAVRÁTILOVÁ, M. ZAPALKA, P. JAKUBEC, J. ZATLOUKAL, F. KOPŘIVA a V. KOLEK. Zvýšený záchyt bakteriálních patogenů z dýchacích cest nemocných cystickou fibrózou při prodloužené kultivaci ve vlhké komůrce. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2016, 22(1), 13-16. ISSN 1211-264X.
[71]
HERMANOVSKA, L., J. BARDOŇ a P. CERMAK. Vancomycin-resistant enterococci - the nature of resistance and risk of transmission from animals to humans. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2016, 22(2), 54-60. ISSN 1211-264X.
[70]
HARVANOVÁ, M., V. MAŠEK, D. JIROVA a H. KOLÁŘOVÁ. Raman label-free visualisation of titanium dioxide nanoparticles uptake in BJ cell lines. Lékař a technika. 2016, 46(1), 28-25. ISSN 0301-5491.
[69]
MOKSHYNA, E., P. POLISHCHUK, V. NEDOSTUP a V. KUZMIN. QSPR-Modeling for the Second Virial Cross-Coefficients of Binary Organic Mixtures. International Journal of Quantitative Structure-Property Relationships. 2016, 2016(1), 72-84. ISSN 2379-7487.
[68]
MIHÁL, V., T. MALY a K. MICHALKOVA. Poranění pankreatu cyklistickými řídítky u dětí. Pediatrie pro praxi. 2016, 17(4), 260-262. ISSN 1213-0494.
[67]
MIHÁL, V., L. ZATLOUKALOVÁ, L. STAŠKOVA, O. SMAKAL a K. MICHALKOVA. Opakované infekce močových cest jako důsledek syndromu kaudální regrese. Pediatrie pro praxi. 2016, 17(3), 186-188. ISSN 1213-0494.
[66]
MIHÁL, V., E. KLASKOVA, F. KOPŘIVA, S. KAPRALOVA a K. MICHALKOVA. Opakované respirační infekce jako prezentující příznak zdvojeného aortálního obloukku. Pediatrie pro praxi. 2016, 17(2), 117-120. ISSN 1213-0494.
[65]
MIHÁL, V., M. NEKLANOVA a K. MICHALKOVA. Supraselární lipom jako náhodný radiologický nález. Pediatrie pro praxi. 2016, 17(1), 48-50. ISSN 1213-0494.
[64]
MIHÁL, V., V. MISUTH, T. MALY, P. POLAK, J. HYJÁNEK a K. MICHALKOVA. Časná diagnóza duodenální atrézie: prenatální ultrazvukový důkaz. Pediatrie pro praxi. 2016, 17(5), 326-329. ISSN 1213-0494.
[63]
MIHÁL, V., F. KOPŘIVA, S. LOSSE a K. MICHALKOVA. Aspirace stipky nektarinky u batolete: opožděná diagnóza. Pediatrie pro praxi. 2016, 17(6), 384-386. ISSN 1213-0494.
[62]
REHULKA, P., R. KUBA, M. HERMANOVA, A. CHASOVSKYKH a M. BRAZDIL. Sporadická forma meningioangiomatózy. Neurologie pro praxi. 2016, 17(2), 104-107. ISSN 1213-1814.
[61]
KALITA, O., M. ZLEVOROVA, M. HOUDOVÁ MEGOVÁ , M. VAVERKA, R. TROJANEC a L. TUČKOVÁ. Pacientka s primárním intraventrikulárním gliosarkomem s dlouhodobým přežíváním - kazuistika. Klinická onkologie. 2016, 29(6), 454-459. ISSN 0862-495X.
[60]
KALITA, O., K. CWIERTKA, D. VRÁNA, M. VAVERKA, L. TUČKOVÁ a M. HOUDOVÁ MEGOVÁ . Multimodal Therapy of Recurrent Malignant Schwannoma. Klinická onkologie. 2016, 29(5), 364-368. ISSN 0862-495X.
[59]
PETŘÍK, M., C. ZHAI, H. HAAS a C. DECRISTOFORO. Siderophores for molecular imaging applications. Clinical and Translational Imaging. 2016, 5(1), 15-27. ISSN 2281-5872 . PMID: 28 138 436
[58]
OŽDIAN, T., D. HOLUB, G. RYLOVÁ, J. VÁCLAVKOVÁ, M. HAJDÚCH a P. DŽUBÁK. Porovnání hmotnostně spektrometrických přístupů v proteomickém profilování léčiv. Chemagazín. 2016, 5, 8-11. ISSN 1210-7409.
[57]
HOLUB, D., J. HOUDA, M. HAJDÚCH, D. POSPÍŠILOVÁ a P. DŽUBÁK. Stanovení hladiny hepcidinu-25 v séru pomocí SPE_LC_MS/MS metody. Chemagazín. 2016, 5, 8-10. ISSN 1210-7409.
[56]
PIVODOVÁ, V., J. FRANKOVÁ, A. GALANDÁKOVÁ a J. ULRICHOVÁ. In Vitro AuNPs’ Cytotoxicity and Their Effect on Wound Healing. Nanobiomedicine. 2015, 2, -. ISSN 1849-5435.
[55]
GHOTHIM, M., J. SROVNAL, L. BÉBAROVÁ, J. TESAŘÍKOVÁ, P. SKALICKÝ, D. KLOS, A. PROKOPOVÁ, M. VAHALÍKOVÁ, H. SLAVÍK, J. VRBKOVÁ, C. NEORAL, R. HAVLÍK, M. HAJDÚCH a M. LOVEČEK. Determination of CEA, EGFR and hTERT expression in peritoneal lavage in patients with pancreatic adenocarcinoma using RT - PCR method. Rozhledy v chirurgii. 2015, 94(11), 464-9. ISSN 0035-9351 . PMID: 26 766 154

Pages